Voorwaarden

Algemeen: Algemene voorwaarden

CBW-MITEX is een brancheorganisatie voor ondernemers in Mode, Wonen, Schoenen en Sport. SlimUitbesteden.nl is CBW-erkend en hanteert daarom de algemene voorwaarden van het CBW.

De begeleidende teksten op deze website omtrent afhandeling van orders, kwaliteitsklassen, transport, betaling en andere service-gerichte teksten, zijn de leidende voorwaarden bij een bemiddeling door SlimUitbesteden.nl. Lees de algemene voorwaarden van het CBW.

Sommige specialisten hanteren hun eigen algemene voorwaarden. Indien deze van toepassing zijn, zullen deze bij de offerte meegezonden worden.

Opgegeven prijzen / verrekening

 1. Op alle aangevraagde diensten en leveranties zit het wettelijke BTW-percentage van 21%. Tijdelijk is er een lager BTW tarief op arbeid naar 6%. Dit geldt alleen op de arbeid en voor woningen die ouder zijn dat 2 jaar. Zie hiervoor de richtlijnen van de Belastingdienst
 2. De eindfactuur zal altijd zijn op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Meer-minderwerk wordt dus verrekend tegen de afgesproken eenheidsprijzen, in overleg met de specialist. Afwijkingen van > 15% kunnen een gewijzigde eenheidsprijs tot gevolg hebben.
 3. Tenzij anders vermeld, wordt er door onze specialisten in de offerte geen rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels- en leidingen. Bij schade aan Kabels- en leidingen zijn onze specialisten niet aansprakelijk hiervoor.
 4. Tenzij anders vermeld, wordt er door onze specialisten in de offerte geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een hoge grondwaterstand. Indien voor de uitvoering van het project blijkt dat er bronnering nodig is, zijn de kosten, inclusief de benodigde vergunningen, hiervoor volledig voor de opdrachtgever.
 5. Voor start van de werkzaamheden wordt er een planning afgesproken. Indien van deze planning afgeweken wordt, dient dit door de opdrachtgever per ommegaand aan de overige partijen doorgegeven te worden. Bij het ingebreken blijven hiervan, zullen eventuele stagnatiekosten doorberekend worden aan de veroorzaker van deze stagnatie.
 6. Indien er stagnatie optreed bij onze specialisten door onvoorziene omstandigheden, zullen de kosten hiervoor aan de opdrachtgever doorberekend worden. Te denken valt hier o.a. aan verontreiniging in de bodem van bijv. betonpuin, rotsblokken, archeologische vondsten, etc. De opdrachtgever dient deze stagnatie zo spoedig mogelijk te melden bij alle overige, belanghebbende partijen.
 7. Indien er tijdens de uitvoering van het project onvoorziene werkzaamheden / bijkomende werkzaamheden zijn, die noodzakelijk zijn om het project af te ronden, dient dit opgenomen te worden met SlimUitbesteden.nl
 8. Indien een geplaatste order wordt geannuleerd, zal de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten door de specialist moeten vergoeden aan de specialist.
 9. Betaling

  1. De meeste specialisten hanteren een aanbetaling van 20% van de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden. Het restant dient binnen 7 werkdagen na de eindafrekening te worden betaald. Er zijn specialisten die hun eigen voorwaarden hebben, waardoor van deze betalingsvoorwaarden afgeweken kan worden.
  2. Aansprakelijkheid

   1. SlimUitbesteden.nl is een intermediair tussen de consument en de specialist. Bij de opdracht is de consument de opdrachtgever en de specialist de opdrachtnemer. SlimUitbestreden.nl zal niet optreden als hoofdaannemer.
   2. Claims en/of aansprakelijkheid dienen rechtstreeks tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer afgehandeld te worden. SlimUitbesteden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet correct uitvoeren van de werkzaamheden door een specialist.